Šimon Kovařík

Bachelor's thesis

Warehouse Management System a jeho implementace

Warehouse Management System and its implementation
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá Warehouse management systémem a jeho implementací v konkrétním podniku. Možnostem softwarových řešení a obecnému popsání problematiky WMS se věnuje první, teoretická část práce. Praktická část se již zaměřuje na analýzu a hodnocení konkrétního řešení KARAT WMS v prostředí firmy Novum, spol. s.r.o. a jeho srovnání s teoretickými poznatky z první části.
Abstract:
This bachelor thesis deals with Warehouse management system and its implementation in certain company. The first theoretical part of this thesis describes WMS in general and its software solutions. The practical part analyzes particular solution KARAT WMS in company Novum, spol. s.r.o. and compares it with theoretical findings from first part.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Libor Gála
  • Reader: Josef Basl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45965