Bc. Michal Kotúč

Bachelor's thesis

Koevoluce echolokačních signálů u netopýrů a antipredačního chování u motýlů

Co-evolution of the echolocation signals of bats and antipredation behaviour in moths
Abstract:
Study of acoustic abilities of nocturnal Lepidoptera referring to predation tactics of bats offers remarkable findings within the context of closely connected and model coevolution of these animals. It is well-defined and constricted on the sense of hearing. Bats hunt using echolocation and some of the moths are capable of eavesdropping and manage to answer with specific form of defence. Ultrasonic …viac
Abstract:
Studium akustických schopností nočních můr vztahujících se na predační taktiky netopýrů nabízí zajímavé poznatky v souvislosti s úzce spjatou a příkladnou koevolucí těchhle živočichů, protože je dobře definovaná a omezená na sluch. Netopýři loví pomocí echolokace a některé můry jsou schopné odposlouchávání a dokáží odpovědět určitou formou obrany. Zatím nejúspěšnější je odpověď formou ultrazvukových …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology

Práce na příbuzné téma