Zuzana Olexová

Bakalářská práce

Negation in Written and Spoken Language

Negation in Written and Spoken Language
Abstract:
The bachelor thesis deals with the features of standard and nonstandard negation in English. Its aim is to discuss the usage and occurrence of negation in written and spoken language by analysing the American novel Of Mice and Men by John Steinbeck. The theoretical part is mainly concerned with negation, its standard and nonstandard features and rules. The practical part is divided into two main chapters …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá prvky standardní a nestandardní negace v anglickém jazyce. Jejím cílem je zkoumat užití a výskyt negace v psaném a mluveném jazyce prostřednictvím analýzy americké novely O myších a lidech od Johna Steinbecka. Teoretická část se zabývá převážně negací, jejími standardními a nestandardními vlastnostmi a pravidly. Praktická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol, dialogů …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Olexová, Zuzana. Negation in Written and Spoken Language. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi

Práce na příbuzné téma