Mgr. Zuzana Syrůčková

Diplomová práce

Postoje rodičů k profesnímu uplatnění dospívajících s poruchami autistického spektra

Attitudes of Parents towards Professional Career of their Children with ASD
Anotace:
Diplomová práce se věnuje přístupu rodičů dospívajících s poruchami autistického spektra k problematice jejich profesního uplatnění a celkového osamostatnění. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři kapitoly, které pojednávají o poruchách autistického spektra, charakterizuje obtíže dospělých lidí s touto poruchou. Popisuje předpoklady úspěšné profesní integrace …více
Abstract:
Master thesis deals with attitude of parents of adolescents with autistic spectrum disorders to issue of their career opportunities and overall independence. Thesis is divided for theoretical section and practical seciton. Theoretical section has three chapters which deal whith authistic spectrum disorders, they characterize problems of adolescent with this disorder. They describe premises of professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta