Fruzsina Hóbor, M.Sc.

Doctoral thesis

Transcription termination of nonpolyadenylated transcripts

Transcription termination of nonpolyadenylated transcripts
Abstract:
Tato dizertační práce je zaměřená na strukturní a funkční studie terminace transkripce nekódujících RNA transkribovaných RNA polymerázou II. Tyto nekódující RNA hrají zásadní úlohu v mnoha procesech a i přes jejich množství a význam je o procesu terminace jejich transkripce známo velmi málo. V kvasinkách je terminace transkripce nekódujících RNA zprostředkována komplexem proteinů Nab3-Nrd1. Cílem mé …more
Abstract:
This Ph.D. thesis is focused on our structural and functional studies regarding the transcription termination of non-coding transcripts of RNA polymerase II. These non-coding RNAs play essential role in many processes. Despite their importance and abundance, little is known about their transcription termination and processing. In yeast the transcription termination of non-coding RNAs is mediated by …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. PharmDr. Peter Lukavsky, Dr. rer. nat., Mgr. Kvido Stříšovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta