Markéta Kubíčková

Master's thesis

Podnikatelský plán internetového krejčovství Tvá móda; Business Plan of Internet Tailoring Tva moda

Abstract:
Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu společnosti zaměřující se na prodej vlastnoručně navrženého oblečení prostřednictvím webové aplikace, na jehož základě bude posouzena realizovatelnost a ekonomická výhodnost daného podnikatelského záměru. Tematicky je práce rozdělena do dvou částí. První část zahrnuje teoretická východiska, definici podnikatelského plánu, vymezení jeho základních …more
Abstract:
The aim of the thesis is to create a business plan focusing on selling self-designed clothes through a web application, on the basis of which the feasibility and economic advantage of the business plan will be assessed. Thematically, the plan is divided into two parts. The first part covers the theoretical background, the definition of the business plan, description of its basic types, description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií