Markéta Kubíčková

Diplomová práce

Podnikatelský plán internetového krejčovství Tvá móda; Business Plan of Internet Tailoring Tva moda

Anotace:
Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu společnosti zaměřující se na prodej vlastnoručně navrženého oblečení prostřednictvím webové aplikace, na jehož základě bude posouzena realizovatelnost a ekonomická výhodnost daného podnikatelského záměru. Tematicky je práce rozdělena do dvou částí. První část zahrnuje teoretická východiska, definici podnikatelského plánu, vymezení jeho základních …více
Abstract:
The aim of the thesis is to create a business plan focusing on selling self-designed clothes through a web application, on the basis of which the feasibility and economic advantage of the business plan will be assessed. Thematically, the plan is divided into two parts. The first part covers the theoretical background, the definition of the business plan, description of its basic types, description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací