Mgr. Jana Repáková

Bakalářská práce

Dualita filmové formy: Neoformalistická analýza snímku Protektor

Duality of Film Form: Neoformalist Analysis of Film Protektor
Anotace:
Tématem práce je neoformalistická analýza filmu Protektor(režie Marek Najbrt; Česká republika, 2009). První část práce se zabývá historickým a kulturním kontextem vzniku filmu, jeho produkcí, distribucí a recepcí. Text se snaží specifikovat dominantu filmové formy pomocí naratologické a stylistické analýzy. Dominanta se ve filmu projevuje dualitou filmové formy. Práce je doplněna poznatky feministické …více
Abstract:
This thesis is a neoformalist analysis of the movie Protektor (director Marek Najbrt; Czech republic, 2009). First part of workobserves broader historical and cultural context of filmmaking, its production, distribution and reception. The next part of work tries to define dominantprinciple of film form. In this case was dominant identified as duality of film form. Work uses some elements of feminist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta