Mgr. Jana Repáková

Bachelor's thesis

Dualita filmové formy: Neoformalistická analýza snímku Protektor

Duality of Film Form: Neoformalist Analysis of Film Protektor
Abstract:
Tématem práce je neoformalistická analýza filmu Protektor(režie Marek Najbrt; Česká republika, 2009). První část práce se zabývá historickým a kulturním kontextem vzniku filmu, jeho produkcí, distribucí a recepcí. Text se snaží specifikovat dominantu filmové formy pomocí naratologické a stylistické analýzy. Dominanta se ve filmu projevuje dualitou filmové formy. Práce je doplněna poznatky feministické …more
Abstract:
This thesis is a neoformalist analysis of the movie Protektor (director Marek Najbrt; Czech republic, 2009). First part of workobserves broader historical and cultural context of filmmaking, its production, distribution and reception. The next part of work tries to define dominantprinciple of film form. In this case was dominant identified as duality of film form. Work uses some elements of feminist …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 8. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2011
  • Supervisor: Mgr. Lukáš Skupa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta