Bc. Vojtěch Brož

Master's thesis

Sága rodu Forsytů: hodnoty, funkce a polyfonie uměleckého díla literárního

The Forsyte Saga: Values, Functions and Polyfonies of the Literary Work of Art
Abstract:
Diplomová práce Sága rodu Forsytů: hodnoty, funkce a polyfonie uměleckého díla literárního se skládá ze dvou vzájemně se podmiňujících rozdílných částí. Teoretická část nastiňuje ontologii literárního díla – tzn. je snahou o vystižení jeho vrstevnaté polyfonní podstaty a podoby spojené se snahou o rozklíčování jeho možných hodnot a funkcí. Tato část se opírá o pojetí uměleckého díla literárního Romana …more
Abstract:
The diploma thesis The Forsyte Saga: Values, Functions and Polyfonies of the Literary Work of Art consists of two parts which are different yet mutually conditioned by each other. The first, theoretical part outlines ontology of a literary work. This part tries to depict a layered polyphonic substance of a literary work. At the same time it attempts to unravel possible values and functions of a work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta