Bc. Maroš Grman

Diplomová práce

Testování a srovnání SQL a NoSQL databázových systémů se zaměřením na metodiku testování

Testing and comparing SQL and NoSQL database systems concerned to the testing methodology
Abstract:
The aim of this work is to introduce SQL and NoSQL databases and make a comparison between them. Comparison was done primarily to show how fast are the databases when it comes to CRUD operations and how they are affected by consistency and normalization. The output of this work is a test environment and measured times.
Abstract:
Cieľom tejto práce je predstaviť SQL a NoSQL databázy a spraviť medzi nimi porovnanie. Porovnávalo sa primárne ako rýchle testované databázy sú pri CRUD operáciach a ako na ne vplýva konzistencia a normalizácia. Výstupom práce je vytvorené testovacie prostredie a namerané časy.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma