Renata Doležalová

Bakalářská práce

Enterální a parenterální výživa z pohledu všeobecné sestry

Enteral and parenteral nutrition from the nursing point of care
Anotace:
Bakalářskou práci jsem věnovala problematice malnutrice a umělé výživy se zaměřením na všeobecné sestry. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. V úvodu teoretické části krátce připomínám obecné informace o výživě a jejich složkách, včetně základních pojmů výživy. V další kapitole shrnuji poznatky o hladovění a malnutrici. Největší část je věnovaná enterální a parenterální výživě. Zmiňuji …více
Abstract:
I have dealt with the issue of malnutrition and artificial nutrition, focusing on nurses in this Bachelor thesis. The thesis is divided into two parts, theory and research. The introduction of the thesis I briefly remind the general information about nutrition and their components, including the basic concepts of nutrition. I summarize the knowledge of starvation and malnutrition in the next chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Hana Michálková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležalová, Renata. Enterální a parenterální výživa z pohledu všeobecné sestry. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií