Michaela Ďurďová

Bakalářská práce

Droga jako součást života klientů programu Streetwork

Drugs as a Part of Streetwork Clients's Lives
Anotace:
Tématem bakalářské práce je droga jako součást života klientů programu Streetwork. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a empirickou. První, teoretická část vymezuje drogy, jejich dělení a s nimi spojenou závislost, její vznik, fáze a vnitřní a vnější faktory, které mohou vznik závislosti ovlivnit. Hlouběji se zabývá aktuálním stavem drogové problematiky v České republice a následně …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is Drugs as a Part of Streetwork client's life. The thesis is divided into two parts theoretical and empirical. The theoretical part defines the drugs, their division and the related addiction. The origin, phases and arisen factors from the addiction are described as well. It focuses on actual state of drug problem in the Czech Republic and furthermore in Zlín region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ďurďová, Michaela. Droga jako součást života klientů programu Streetwork. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe