Ivana Čecháková

Bakalářská práce

Reklama jako součást našeho života (Vliv televizní reklamy na výběr značky při nakupování kosmetiky u žen a mužů v Hradci Králové)

An Advert as a Part of our Life (The Influence of Television Adverts on Men and Women when Selecting Brands of Cosmetic Products in Hradec Kralove)
Anotace:
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou reklamy. Věnuje se základním poznatkům, dějinám reklamy, vztahu reklamy s psychologií a marketingem a dále uvádí právní úpravu reklamy. Cílem této práce bylo získat hlubší poznatky o reklamě a zmapovat vliv reklamy v Hradci Králové. Kvantitativní výzkum byl realizován pomocí dotazníkového …více
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the problem of advertising. It addresses the fundamental knowledge and history of advertising, the relationship between advertising, psychology and marketing, and presents the legal requirements of advertising. The aim of this thesis was to gain a deeper knowledge about advertising and …více
 

Klíčová slova

reklama marketing média legislativa
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jana Křišťálová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čecháková, Ivana. Reklama jako součást našeho života (Vliv televizní reklamy na výběr značky při nakupování kosmetiky u žen a mužů v Hradci Králové). Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická