Ivana Čecháková

Bachelor's thesis

Reklama jako součást našeho života (Vliv televizní reklamy na výběr značky při nakupování kosmetiky u žen a mužů v Hradci Králové)

An Advert as a Part of our Life (The Influence of Television Adverts on Men and Women when Selecting Brands of Cosmetic Products in Hradec Kralove)
Abstract:
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou reklamy. Věnuje se základním poznatkům, dějinám reklamy, vztahu reklamy s psychologií a marketingem a dále uvádí právní úpravu reklamy. Cílem této práce bylo získat hlubší poznatky o reklamě a zmapovat vliv reklamy v Hradci Králové. Kvantitativní výzkum byl realizován pomocí dotazníkového …more
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the problem of advertising. It addresses the fundamental knowledge and history of advertising, the relationship between advertising, psychology and marketing, and presents the legal requirements of advertising. The aim of this thesis was to gain a deeper knowledge about advertising and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2012
  • Supervisor: PhDr. Jana Křišťálová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Čecháková, Ivana. Reklama jako součást našeho života (Vliv televizní reklamy na výběr značky při nakupování kosmetiky u žen a mužů v Hradci Králové). Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická