Bc. Marcela Heichlová

Diplomová práce

Zeměpis - součást výuky cizích jazyků - Spolková republika Německo (Landeskunde - ein Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts, die BRD

Geography - lessons component of foreign language teaching - Germany
Abstract:
Annotation This work is engaged in geography education as part of foreign language education with a special focus on intercultural access. There is implemented a ten - hour educational totality on an example of Federal Republic of Germany that was composed on the basis of questionnaire submitted to the students, intended on detection the knowledge background in Germany and interests in concrete topics …více
Abstract:
HEICHLOVÁ, Marcela. Zeměpis - součást výuky cizích jazyků; Spolková republika Německo (Landeskunde - ein Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts; Die Bundesrepublik Deutschland): diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra německého jazyka a literatury, 2007, 73 l., 42 l. příl. Vedoucí diplomové práce Afra Domogalla. Práce se zabývá výukou zeměpisu jako součásti výuky …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: Afra Domogalla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta