Ing. Romana Kuběnová

Diplomová práce

Analýza variabilních a fixních nákladů a její využítí při řízení společnosti PD Mont s. r. o.

Variable and fixed cost analysis and their utilization in steering company PD Mont s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou variabilních a fixních nákladů a jejím využitím při řízení společnosti PD Mont s. r. o. Teoretická část obsahuje rozbor literárních pramenů zabývajících se náklady, jejich klasifikací a problematikou kalkulací. Praktická část zahrnuje představení společnosti a její činnosti, analýzu současného sledování nákladů a návrh nového způsobu evidence nákladů a řízení zakázek …více
Abstract:
This thesis deals with variable and fixed costs analysis and its application in management of PD Mont, s. r. o. company. The theoretical part includes analysis of literary sources concerning costs, their classification and costing issues. The practical part includes introduction of the company and its activities, analysis of current cost checking and a proposal of a new method of costs record keeping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radana Hojná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuběnová, Romana. Analýza variabilních a fixních nákladů a její využítí při řízení společnosti PD Mont s. r. o.. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika