Bc. Lada Poláková

Master's thesis

Možnosti využití osobní železniční dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace v Libereckém kraji

Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití osobní železniční dopravy daného území pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Práce obsahuje analýzu stávající situace a vyhodnocení dostupnosti osobní železniční dopravy pro zvolenou kategorii osob. Na základě analýzy a dotazníkového šetření jsou navržena opatření pro zlepšení možností přepravy osob s omezenou schopností pohybu nebo …more
Abstract:
The thesis is focused on possibilities of utilization of passenger railway transport in the selected area for people with reduced mobility or orientation. The thesis consists of the analysis of the current situation and the evaluation of accessibility of passenger railway transport for the chosen category of people. Based on the analysis and questionnaire survey are suggested possibilities to improve …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Monika Skalská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Poláková, Lada. Možnosti využití osobní železniční dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace v Libereckém kraji. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera