Bc. Martin KÁŠ

Diplomová práce

Analýza vibrací parního ventilu ze signálů absolutního chvění

Steam valve vibration analysis from the absolute vibration signals
Anotace:
Tato práce je zaměřena na analýzu vibrací odlehčeného parního ventilu měřených senzory absolutního chvění a zhodnocení správnosti konstrukce ventilu. V práci je využito metod pro zpracování signálů.
Abstract:
This paper deals with vibration analysis of a load reduced steam valve measured by absolute vibration sensors and with valve design evaluation. Signal processing and analysis methods are used in this thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jindřich Liška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÁŠ, Martin. Analýza vibrací parního ventilu ze signálů absolutního chvění. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Řídicí a rozhodovací systémy