Theses 

Motivace a stimulace v podniku - analýza současného stavu, návrh motivačního programu – Ing. Bc. Lucie Hubaczová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Bc. Lucie Hubaczová

Bakalářská práce

Motivace a stimulace v podniku - analýza současného stavu, návrh motivačního programu

Corporate motivation and stimulation (status quo analysis, motivation plan proposal)

Anotace: Předmětem bakalářské práce Motivace a stimulace v podniku-analýza současného stavu, návrh motivační programu je vliv motivace a stimulace v podniku na pracovní výkon zaměstnanců. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů motivace, stimulace, určením motivačních zdrojů, stimulačních prostředků v podniku a utvářením motivačního programu. Praktická část se soustřeďuje na podnik ŽSD a.s. Výzkumným šetřením jsou ověřovány stanovené otázky o spokojenosti zaměstnanců v podniku a o jejich adekvátní motivaci ze strany podniku. V závěru práce je navržen motivační program zahrnující změny, které by měly přispět k lepší motivaci zaměstnanců podniku.

Abstract: The topic of the bachelor thesis called Corporate motivation and stimulation in a Company – status quo analysis, motivation plan proposal is influence of motivation and stimulation in a company on the labour performance of its employees. The theoretical part deals with a definition of the terms – motivation and stimulation, determination of motivational sources and stimulants in a company, and setting up of a motivational programme. The practical part focuses on the ŽSD a.s. company. Using a questionnaire survey and personal research, the research issues concerning employee satisfaction in the company and suitable ways of motivating the employees by the company are verified. In the conclusion of the thesis, a motivational programme is proposed, including changes which should contribute to a higher motivation of the company employees.

Klíčová slova: motivace, stimulace, zdroje motivace, stimulační nástroje, motivační program, struktura motivačního programu, pracovní výkon motivation, stimulation, sources of motivation, stimulation tools, motivation plan proposal (motivation programme), structure of the motivation plan proposal, job performance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:24, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz