Renata NAKLÁDALOVÁ

Bakalářská práce

Mezikulturní analýza společenské a obchodní etikety Spojených států amerických a Číny

A Cross-Cultural Analysis of Social and Business Etiquette in the United States of America and China
Abstract:
This bachelor thesis engages in the analysis of social and business etiquette of the United States of America and China. Individual concepts, social etiquette and business etiquette, are explained to be more understandable. United States of America and China are both superpowers which occupy irreplaceable position in the world´s economy, international relationships and global events in a whole. Many …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společenské a obchodní etikety Spojených států amerických a Číny. Jednotlivé pojmy, společenská etiketa a obchodní etiketa, jsou v bakalářské práci vysvětleny, aby jejich pochopení bylo jednodušší. Spojené státy americké a Čína jsou dvě velmoci, které zaujímají nenahraditelné místo ve světové ekonomice, mezinárodních vztazích a globálním dění celkově. Spousta …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniela Valíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAKLÁDALOVÁ, Renata. Mezikulturní analýza společenské a obchodní etikety Spojených států amerických a Číny. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe