Danuše BARTOŇOVÁ

Bakalářská práce

Problematika postavení pracovního asistenta v chráněné kavárně Bárka kafe v Ústí nad Labem

Position problems of the working assistant in the protected café Bárka kafe in Ústí nad Labem
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou postavení pracovního asistenta na uvedeném chráněném pracovišti zaměřeném na práci s osobami s duševním onemocněním. Cílem bakalářské práce je vytvoření popisu a specifikace pracovního místa pro pozici tohoto pracovního asistenta v chráněné kavárně ve vztahu k poslání a cílům organizace. Pracovní asistent v jejich duchu v organizaci pracuje a podílí …více
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with the position problems of the working assistant in the mentioned protected workplace which is focused on working with psychical handicapped persons. The aim of my thesis is the creation of description and specifications of the working station for the position of this working assistant in the protected café in the relation to company mission and aims. The working assistant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŇOVÁ, Danuše. Problematika postavení pracovního asistenta v chráněné kavárně Bárka kafe v Ústí nad Labem . Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce