Mgr. Pavel Bohatec

Diplomová práce

Policie ČR, její charakteristika a místo v systému bezpečnostní správy státu

The Police of the Czech Republic, Its Characteristic Features and Its Status in the System of State Security Administation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou Policie České republiky, její charakteristikou a vymezením v systému bezpečnostní správy státu. V dalších kapitolách charakterizuje systém policejní správy, jednotlivé složky z pohledu zřizování, řízení, pravomocí a financování. Část práce se zabývá postavením policistů, jejich povinnostmi a oprávněními. Přináší informace o zapojení Policie ČR do mezinárodní …více
Abstract:
This thesis addresses the issue of the Police of the Czech Republic, its characteristic and its position in the system of the State Security Administration. In subsequent chapters describes the system of police administration, the individual components from the perspective of the establishment, management, powers and funding. Part of this thesis deals with the status of police officers, their duties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta