Bc. Kristýna ŠTĚPÁNKOVÁ

Diplomová práce

Bezekvivalentní terminologie v právních textech a strategie překladu

Legal Terminology with Null Equivalence: Translation Strategies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá nulovou ekvivalencí v odborné terminologii právních textů. Teoretická část práce se věnuje odbornému textu a právnímu jazyku obecně. Je zde charakterizována právní španělština a nabízí se zde i porovnání s právní češtinou. Rovněž se zde pojednává o překladu právního jazyka a překážkách, které jsou s ním spojené. V závěru teoretické části jsou shrnuty některé poznatky …více
Abstract:
This Master's thesis is focused on zero equivalence in legal texts. The theoretical part deals with technical text and legal language in general. Legal Spanish is characterized and compared to the legal Czech. Translation of the legal language is described along with some obstacles that may be associated with it. At the end of the theoretical part, there are several findings summarized, and the methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTĚPÁNKOVÁ, Kristýna. Bezekvivalentní terminologie v právních textech a strategie překladu. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses cesnb2 cesnb2/2
25. 4. 2018
Složky
Soubory
Bulánová, L.
26. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.