Xuexin Chen

Master's thesis

Management of the Foreign Exchange Rate Risk in a Chinese Company

Management of the Foreign Exchange Rate Risk in a Chinese Company
Anotácia:
Encouraged by the needs of enterprises' transformation and upgrade and the “going out” policy of the country, more and more Chinese enterprises are entering the global markets, however, whether it is an overseas acquisition or the capital operation, enterprises are facing with the foreign exchange risk. They have to start with the management of the foreign exchange risk, the significant influence of …viac
Abstract:
Encouraged by the needs of enterprises' transformation and upgrade and the “going out” policy of the country, more and more Chinese enterprises are entering the global markets, however, whether it is an overseas acquisition or the capital operation, enterprises are facing with the foreign exchange risk. They have to start with the management of the foreign exchange risk, the significant influence of …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedúci: Karel Hlaváček
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava