Bc. Kamila Gottwaldová

Diplomová práce

Sledování bezpečnosti zdravotní péče v zařízení pečujícím o seniory - v Odborném léčebném ústavu Paseka

Monitoring the safety and healthcare in a facility caring for the elderly - the specialized healthcare institution Paseka
Anotace:
Příjmení a jméno autora: Gottwaldová Kamila, Bc. Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Sledování bezpečnosti zdravotní péče v zařízení pečujícím o seniory – v Odborném léčebném ústavu Paseka Vedoucí práce: Mgr. Dana Soldánová Počet stran: 159 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: pacient, senior, zdravotník, lékař, všeobecná sestra, zdravotní …více
Abstract:
Name and surname of the author: Kamila Gottwaldová, Bc. Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine Department of Nursing Name of the Thesis: Monitoring of the Safety of the Healthcare in a Senior Care Facility – Specialized Healthcare Institution Paseka Supervisor: Mgr. Dana Soldánová Number of pages: 159 Number of supplements: 10 Year of thesis defence: 2011 Key words: Patient, senior, health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta