Ing. Lucie Kovárníková

Bachelor's thesis

Jak kultura rodiny ovlivňuje spotřební rozhodování

How the culture of family affects consumer decision
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vlivem kultury rodiny na spotřební rozhodování jejich členů. Teoretická část je zaměřena na faktory, které ovlivňují průběh kupního rozhodovacího procesu a sociální okolí spotřebitele. Objasňuje souvislosti mezi kulturou postmoderní rodiny, životním cyklem, jímž prochází a konkrétním průběhem kupního rozhodování. Rozlišuje několik typů vztahů uvnitř rodiny, které ovlivňují …more
Abstract:
The thesis deals with the influence of family culture on consumer decision making of its members. The theoretical part focuses on factors that influence the course of the purchase decision process, further it examines the social environment of the consumer. It clarifies the relation between the culture of postmodern family, its life cycle and the specific course of the purchase decision process. It …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Reader: PhDr. Jiří Němec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní