Mgr. et Mgr. Jana Nevtípilová

Bachelor's thesis

Tábory pro rodiče s dětmi jako způsob trávení volného času rodiny

Parents and children's camps as a way how to spend family free time
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá volným časem rodiny, konkrétně tábory pro rodiče s dětmi. Jejím cílem je zjistit, jaké jsou důvody, jež rodiče vedou účasti na tomto typu akce. Práce je pojata jako teoreticko-empirická, přičemž teoretická část vysvětluje základní pojmy jako rodina a volný čas. Dále připravuje teoretický rámec táborů pro rodiče s dětmi pro část empirickou. V té je popsán metodologický …viac
Abstract:
This thesis deals with family free time, specifically with camps for parents with their children. Its aim is to find out the reasons which make parents to participace at this type of event. The thesis is conceived as a theoretical-empirical. The theoretical part explains the basic concepts of family and leisure time. It also prepares a theoretical framework of camps for parents and children for the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta