Viola PŠENICOVÁ

Bakalářská práce

Život a práce horníků z dolu Vítězný únor za dob normalizace metodou oral history

Life and work of miners from the Vítězný únor mine during the period of normalization by the oral history method
Anotace:
Cílem bakalářské práce Život a práce horníků z dolu Vítězný únor za dob normalizace metodou oral history je zaznamenat dějiny obyčejných horníků pracujících v podniku Vítězný únor v letech 1969-1989. Práce se věnuje životu ostravských horníků, zachycené v kapitolách o vzdělání, motivaci, každodennosti v dole, ale také i rodinném zázemí nebo vnímání horníka ve společnosti. V kombinaci s metodou oral …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis Life and work of miners from the Vítězný únor mine during the period of normalization by the oral history method is to record the history of ordinary miners working in the company Vítězný únor in the years 1969-1989. The thesis deals with the life of Ostrava miners, captured in the chapters of education, motivation, everyday life in the mine, but also the family background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŠENICOVÁ, Viola. Život a práce horníků z dolu Vítězný únor za dob normalizace metodou oral history. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta