Mgr. Markéta Rošková

Bachelor's thesis

Římskokatolická církev v Československu v letech 1948-1956 s přihlédnutím k brněnské diecézi

Roman Catholic Church in Czechoslovakia from 1948 to 1956 with regard to the diocese in Brno
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce monitoruje vztah Římskokatolické církve s totalitním komunistickým režimem v Československu v letech 1948-1956. Zároveň přihlíží k situaci v brněnské diecézi za působení biskupa Karla Skoupého.
Abstract:
This bachelor thesis monitors the relationship between Roman Catholic Church and totalitarian communist regime in Czechoslovakia in the years 1948-1956. It also takes into account the situation in the diocese of Brno under the govern of Bishop Charles Skoupy.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Reader: PhDr. Jiřina Štouračová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta