Mgr. Petr Čermák

Disertační práce

Local Ethnopolitics in the Balkans: An Opportunity for Post-Conflict Moderation?

Local Ethnopolitics in the Balkans: An Opportunity for Post-Conflict Moderation?
Anotace:
Disertační práce představuje výsledky výzkumu systematicky mapujícího místní politickou dynamiku v etnicky smíšených post-konfliktních oblastech Balkánu. Práce je koncipována jako kvalitativní komparativní studie provedená na lokální úrovni na vzorku 81 post-konfliktních etnicky smíšených municipalit v pěti státech bývalé Jugoslávie. Výzkum je založený na metodologickém přístupu kombinujícím kvalitativní …více
Abstract:
Presenting the outcomes of a research that has systematically mapped the local political dynamics in ethnically diverse post-conflict places across the Balkans, the thesis is based on a qualitative comparative study conducted on the local level of analysis within a sample of 81 post-conflict ethnically diverse municipalities across five post-Yugoslav states. Based on a methodological approach combining …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D., Associate Professor Daniel Bochsler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií