Bc. Vladimíra Rapčanová

Diplomová práce

Studie použití pasivního vzorkování pro měření fluorovaných povrchově aktivních látek ve vodě

Study of the application of passive sampling for the measurement of fluorinated surfactants in water
Abstract:
The theoretical part of this thesis deals with characteristic, fate and occurrence of perfluorinated subtances in the aquatic environment and legislation and methods of determination of these substances. This is followed by a description of passive and sorbents (Oasis HLB a MAX, Empore disc Anion-SR, Speedisc DVB, silicone rubber)..For individual PFCs, the recovery from extraction from MiliQ water …více
Abstract:
Diplomová práca sa v teoretickej časti venuje charakteristike, výskytu a osudu perfluórovaných látok vo vodnom prostredí, ako aj legislatíve a metódy stanovenia týchto látok. Nasleduje popis pasívneho vzorkovania a sorbentov (Oasis HLB a MAX, Empore disk Anion-SR, Speedisk DVB, silikónová guma a XAD 7).Zistila sa výťažnosť extrakcie. Z koncentračných závislostí rovnovážnych hodnôt vo vodnom roztoku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Chemie životního prostředí