Bc. Zuzana Kučerová

Diplomová práce

Mantle of the Expert in ELT: Project at Czech lower-secondary school

Mantle of the Expert in ELT: Project at Czech lower-secondary school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá užitím Mantle of the Expert, dramatického přístupu ve výuce rozšířeného v anglicky mluvících zemích, na druhém stupni české základní školy. Cílem této práce je vedení šestihodinového projektu v druhém jazyce, angličtině, navrženého dle principů Mantle of the Expert a následné reflektování této zkušenosti. První část diplomové práce je teoretická a seznamuje blíže s přístupem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the use of Mantle of the Expert, a teaching drama approach spread around English speaking countries, at a Czech lower-secondary school. The aim of this thesis is to pilot a six hours long project in the second language, English, designed according to the principles of Mantle of the Expert and reflect on the experience. The first part of the thesis is theoretical and introduces …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Michaela Šamalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy