Bc. Eva Horáková

Diplomová práce

Rexlexe česko-německých vztahů na Šumpersku v místním dobovém tisku v letech 1933-1938

The Reflection of Czech-German Relationships in Šumperk Region in the Local Press in the Years 1933 to 1938
Anotace:
Tato diplomové práce se věnuje česko-německým vztahům na Šumpersku v letech 1933-1938. Práce byla zpracována na základě metody komparace českého a německého tisku v rozdílném či shodném přístupu k vybraným tématům. Nejvíce informací pochází z německých novin Nordmährischer Grenzbote a českých novin Moravský sever, Jesenická stráž a Litovelský, šternberský a šumperský kraj. Stěžejními tématy jsou otázky …více
Abstract:
The thesis deals with Czech-German relationships in Šumperk Region in the Years 1933 to 1938. This thesis is based on the comparison of Czech and German press in different or similar view to related topics. The biggest source of information become from German newspapers Nordmährischer Grenzbote and Czech newspapers Moravský sever, Jesenická stráž and Litovelský, šternberský a šumperský kraj. Main topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.