Pavel Frýba

Bakalářská práce

Vybrané rizikové chování žáků 2.stupně Základních škol Zlínského kraje

Selected High Risk Behaviours in Upper Elementary School-Aged Pupils in the Zlín Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vybraným rizikovým chováním žáků 2. Stupně na ZŠ ve Zlínském kraji, konkrétně mírou užití alkoholu a cigaret. Teoretická část práce vymezuje pojmy sociálním patologie a rizikové chování, uvádí do problematiky sociálně patologic-kých jevů jako celku a vědeckých teorií ze kterých vychází. Dále se práce podrobněji zabý-vá rizikovými jevy, kouřením a konzumací alkoholu mladistvými …více
Abstract:
This bachelor thesis deal with selected types of risk behaviour - particularly the use of al-cohol and cigarettes - of secondary-school pupils from schools in the Zlin region. In the theoretical part, I define the terms of social pathology and risk behaviour and introduce the problematics of socially pathological phenomena as a general topic together with the theo-ries it is based on. In this part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Petr Šafránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Frýba, Pavel. Vybrané rizikové chování žáků 2.stupně Základních škol Zlínského kraje. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe