Bc. Anna Zhukova

Diplomová práce

Komparace přístupů k strategickému managementu s důrazem na jejich aktuální a predikované využití v manažerské praxi

Comparison of the approaches to strategic management with emphasis on current and predicted usage in managerial practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění strategického managementu v českých organizacích. V první části práce jsou rozebírány teoretické poznatky týkající se strategického managementu a přístupů k nim. Ve druhé kapitole je popsán výzkum na základě polostrukturovaného rozhovoru s manažery a vlastníky různých organizací. Cílem je odhalit skutečné využívání strategického managementu v českých …více
Abstract:
The diploma thesis deals with issues regarding applying strategic management in Czech companies. The first part of thesis is processing the theoretical knowledge of strategic management and access to them. The second chapter describes the research based on semi-structured interviews with managers and owners of various companies. The aim is to reveal the actual use of strategic management in Czech companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.