Jaromír CHYLINSKÝ

Bakalářská práce

Metody spolupráce podniku se školskými zařízeními v oblasti organizování exkurzí

Methods of cooperation between enterprise company and educational units in the area of study excusions organizing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá metodami spolupráce podniku se školskými zařízeními v oblasti organizování exkurzí. Teoretická část popisuje východiska spolupráce výrobních podniků se školskými zařízeními, realizaci praktického vyučování v podnicích i odborné kompetence žáků elektro oborů. V další části práce jsou popisovány konkrétní formy spolupráce se školami ve výrobním podniku SSI Schäfer. Detailněji …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with collaboration methods between companies and schools in the area of excursion organisation. The theoretical part describes collaboration preconditions between production plants and schools, practical training realization in the factories and also professional skills of students with electro-specialization. Next part of the thesis describes specific ways of collaboration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHYLINSKÝ, Jaromír. Metody spolupráce podniku se školskými zařízeními v oblasti organizování exkurzí. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta