Theses 

Fenomén tetování v České republice – soubor rozhovorů pro magazín Reflex – Bc. Karel Selinger

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Bc. Karel Selinger

Bakalářská práce

Fenomén tetování v České republice – soubor rozhovorů pro magazín Reflex

The phenomenon of tattoo in Czech republic – a set of interviews for magazine Reflex

Anotace: Cílem této bakalářské práce je vytvořit soubor publicistických rozhovorů s lidmi, kteří v Česku po sametové revoluci pomáhali popularizovat celosvětový fenomén tetování. Práce se skládá ze čtyř částí. V kontextové části o tetování popisuji historii fenoménu a jeho specifika v České republice. Teoretická část, která vychází z odborné literatury, zkoumá žánr publicistický rozhovor. Metodologická část vysvětluje výběr použitých metod. Empirická část se věnuje popisu vybraného média, jeho pravidlům pro psaní publicistického rozhovoru a charakteristice publika. Tvůrčím výstupem praktické práce je soubor pěti publicistických rozhovorů pro magazín Reflex, vedený s lidmi, kteří v České republice formovali nebo formují povědomí o tetování. Autorské rozhovory jsou doplněny kritickou reflexí.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to create collection of journalistic interviews with people, who helped popularize the global phenomenon of tattoo in the Czech Republic after the Velvet Revolution. Thesis is composed of Four parts. In the contextual part, I describe history of the phenomenon and its specifics in the Czech republic. Theoretical part is based on literature review and examines the genre of journalistic interview. The methodological part characterizes the selection of used methods. The third part is empirical and it is dedicated to the description of chosen medium, rules of writing journalistic interviews and the characteristic of readership. The practical part consists of a set of five journalistic interviews for magazine Reflex, based on people, who shaped awareness about tattoo in the Czech Republic. The authorial journalistic interviews are completed with critical reflection.

Klíčová slova: Tetování, Reflex, publicistika, rozhovor, žánr, produktová práce, Tattoo, journalism, interview, genre, creative thesis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Vajbarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:33, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz