Theses 

Ekonomika malého a středního podnikání s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání – Nikola ČERVENKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola ČERVENKOVÁ

Bakalářská práce

Ekonomika malého a středního podnikání s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání

The Economics of Small and Medium-sized Enterprises with Regard to the Use of Suitable Tools Business Support

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zpracovat projekt s využitím možností podpory podnikání a posoudit jeho ekonomickou efektivnost a možnosti realizace. Práce obsahuje informace o problematice malých a středních podniků a možnostech jejich podpory. Je zde uveden podnikatelský záměr společnosti PILSEN TOOLS s.r.o., který obsahuje základní údaje o společnosti, tržní analýzu a marketingový plán. Další části práce tvoří návrh projektu, hodnocení jeho efektivnosti a posouzení možností jeho realizace.

Abstract: The aim of this bachelor?s work is to make project with using options business support and to evaluate its economic effectiveness and to suggest its realization. The work contains information about the problems of small and medium-sized enterprises and options of their support. Then there is business plan of company PILSEN TOOLS s.r.o., which contains basic information about company, market analysis and marketing plan. Other parts of work are consisted from suggest of project, evaluation of its economic effectiveness and way of its realization.

Klíčová slova: MSP, operační program, program Inovace, podnikatelský záměr, projekt, hodnocení ekonomické efektivnosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Petra Skálová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52647 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

Jak správně citovat práci

ČERVENKOVÁ, Nikola. Ekonomika malého a středního podnikání s přihlédnutím k využití vhodných nástrojů podpory podnikání. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz