Bc. Libor DOLNÍČEK

Diplomová práce

Pracovní listy ve výuce odborných předmětů na střední škole

Worksheets in the teaching of vocational subjects in secondary school
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Pracovní listy ve výuce odborných předmětů na SŠ" je rozdělena do dvou částí. V teoretické části charakterizuji přípravu oboru prodavačské práce, kde popisuji učební obor - prodavačské práce, rámcově vzdělávací program, historii o škole Odborné učiliště a Praktická škola v Mohelnici, školní vzdělávací program, profil absolventa, učební plán a charakteristiku předmětu Zbožíznalství …více
Abstract:
Thesis title: "Work sheets in the tuition of vocational subjects at the high school" is divided into two parts. In the theoretical part I characterize the preparation of the study field Sales, where I describe the trade field Sales, Framework Education Programme, history of the school Vocational school and practical school in Mohelnice, School Education Programme, profile of a graduate, tuition plan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLNÍČEK, Libor. Pracovní listy ve výuce odborných předmětů na střední škole. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta