Daria Nikiforova

Bachelor's thesis

Komparace účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora v České republice a v Rusku

Comparison of accounting and reporting of equity securities from the perspective of an investor in the Czech Republic and Russia
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou majetkových cenných papírů v České republice a v Ruské federaci. Jejím cílem je porovnat účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora dle českých a ruských právních předpisů. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část udává přehledné informace o vymezení cenných papírů v legislativě obou zemí, popisuje způsoby …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of equity securities in the Czech Republic and in the Russian Federation. The aim is to compare accounting and reporting of equity securities from the investor's point of view according to Czech and Russian legislation. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part gives clear information about the definition of securities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Michal Šindelář
  • Reader: Libuše Müllerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51755

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku