Bc. Benjamín Rosa

Bachelor's thesis

Činnosť Ivana Markoviča v medzivojnovom parlamente Československej republiky

Activity of Ivan Markovič in interwar parliament of Czechoslovak republic
Abstract:
The aim of Bachelor diploma thesis was to summarize the work of JUDr. Ivan Markovič in the National Assembly of the Czechoslovak Republic and at the same time find out whether and how he reacted to the events concerning the Czechoslovak Republic. The basis of the work was an examination of documents from the Chamber of Deputies of the Czech Republic from the period of Markovič's tenure in parliament …viac
Abstract:
Cieľom bakalárskej diplomovej práce bolo zhrnúť pôsobenie JUDr. Ivana Markoviča v Národnom zhromaždení republiky Československej a zároveň zistiť, či a ako reagoval na udalosti týkajúce sa ČSR. Základom práce bolo skúmanie dokumentov z poslaneckej snemovne ČR z obdobia pôsobenia Markoviča v parlamente, ktorými boli tlačivá zo schôdzí Národného zhromaždenia a rečnícke prejavy poslancov zo schôdzí zhromaždenia …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedúci: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Historical Sciences / History

Práce na příbuzné téma