Kateřina KRUFTOVÁ

Bakalářská práce

Střet pohanství a křesťanství v raném středověku

Interference of paganism and Christianity in the early Middle Ages
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá christianizací raně středověkých Čech. Je zde zachycen obraz původního pohanského náboženství, zejména pomocí archeologie, historie a etnografie. Proměna duchovní kultury, která v Čechách nastala po příchodu křesťanství, je popsána na příkladech artefaktů se známým symbolickým smyslem, bohoslužebných předmětů, staveb a pohřebních rituálů. Zvláště se tato práce zaměřuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the process of Christianization in the early madieval Bohemia. In this thesis a reflected image of the original pagan religion, particularly through archeology, history and ethnography. The transformation of the spiritual culture in Bohemia occurred after the arrival of Christianity, is described in the examples artefacts with a known symbolic meaning, liturgical objects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUFTOVÁ, Kateřina. Střet pohanství a křesťanství v raném středověku. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 27. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie