Theses 

Obchod s uměním – Andrea Kubešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Andrea Kubešová

Bakalářská práce

Obchod s uměním

The trade with art

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá způsoby obchodu s uměním, se zaměřením na výtvarné umění v České republice. Cílem práce je zhodnotit vývoj trhu s uměním a jeho trendy - elektronické aukce. V první kapitole je celá problematika zasazena do světového kontextu. Ve druhé kapitole je popsán vývoj českého trhu s uměním, legislativní rámec pro konání aukcí v České republice a podpora exportu a importu umění. Třetí kapitola se zaměřuje na formy obchodu s uměním - aukční síně, galerie, veletrhy umění. Závěrečná část práce je věnována popisu rozdílu mezi klasickou a elektronickou aukcí v České republice.

Abstract: This bachelor thesis deals with the ways of trade with art, focus on fine art in Czech Republic. The aim of this thesis is to evaluate the development of art market and its trends -- electronic auctions. In the first chapter the whole problematic is set into the world context. In the second chapter the development of art market, legislation framework for organizing of auctions and support of the import and export of art is described. The third chapter is focused on the forms of trade -- auction houses, galleries, art fairs. The final part is dedicated to description of the differences between classic and electronic auction in Czech Republic.

Klíčová slova: Česká republika, aukční síň, obchod s uměním, galerie, elektronická aukce

Keywords: Czech Republic, galleries, electronic auction, auction hous, the trade with art

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: František Drozen
  • Oponent: Miloš Novák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44570

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 02:58, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz