Theses 

Založení, historie a současnost městských parků v Litovli – Iveta NĚMCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Iveta NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Založení, historie a současnost městských parků v Litovli

Founding, history and present time of the town park

Anotace: Změny, kterými si litovelské parky prošly, nejsou prozatím zdokumentovány ani jinak popsány. Zájem o veřejná prostranství není nijak velký. Cílem bakalářské práce je zachytit historický vývoj a změny, kterými si městské parky prošly. Veškeré známé skutečnosti je potřeba chronologicky sestavit a nabídnout tak ucelený přehled o vzniku, změnách a současném stavu městských parků v Litovli. Touto prací pak bude možné veřejnost lépe seznámit s městskou zelení. Vytypované druhy rostlin a živočichů v městském parku lze zapojit do výuky přírodopisu na 2. stupni Základní školy.

Abstract: The changes the Litovel parks have undergone have not been documented or described in any different way so far. Generally, the interest in public places is not very high. The thesis aims to follow the historical development and the changes the Litovel town parks have gone through. It is necessary to put the known facts into the chronological order and therefore present a comprehensive overview of the Litovel town parks? formation, changes and their current state. The thesis might be used to get the public more familiar with the issue of urban greenery. Selected plant and animal species in the town park might be integrated into biology lessons on the second grade of the primary school.

Klíčová slova: Městské parky v Litovli, Uničovský rybník, Olomoucký rybník, tornádo, naučné stezky, zapojení do výuky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Škardová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Iveta. Založení, historie a současnost městských parků v Litovli. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz