Mgr. Dagmar Herold

Bakalářská práce

Morální usuzování a prosociální osobnostní charakteristiky v kontextu osobní identity v období střední dospělosti

Moral Reasoning and Prosocial Personal Characteristics in the Context of Personal Identity in Middle Age
Anotace:
Cílem studie bylo zjistit, zda se jedinci s rozdílnou úrovní morálky péče projevují jako osoby s odlišným profilem stylů identity a prosociálních charakteristik reprezentovaných faktorem Poctivost – Pokora v osobnostním modelu HEXACO. Vycházeli jsme z konceptu morálky péče C. Gilliganové, která popsala vývoj morálky péče od egoistického stádia, přes konvenční úroveň akcentující ohleduplnost k ostatním …více
Abstract:
The aim of this study was to find out if individual people with different levels of morality of care behave as people with different identity styles and diferent profiles of prosocial characteristics, represented by the Honesty – Humility factor from the HEXACO personality model. The study is based on the Carol Gilligan´s concept of morality of care and her description of moral development stages: …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Dana Juhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií