Bc. Regina Blatová

Bakalářská práce

Orlando: Feminism in the work of Virginia Woolf

Orlando: Feminism in the work of Virginia Woolf
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem feminismu v díle Virginie Woolf. Teoretická část práce se zaměřuje na biografii Virginie Woolf, její literární činnost a historii feminismu s důrazem na období tzv. první vlny. Analytická část se ve svém úvodu věnuje postoji Virginie Woolf k feministickému hnutí a představuje její eseje zabývající se feministickou tematikou, jmenovitě “A Room of One Own’s” a “Three Guineas …více
Abstract:
This thesis deals with a topic of feminism in the works of Virginia Woolf. The theoretical part of the thesis focuses on the biography of Virginia Woolf, her literary work, and the history of feminism with emphasis on the period of the so-called First-wave feminism. The analytic part introduces Woolf’s attitude towards feminist movement and presents her essays dealing with feminist topics, namely …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Kašpárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta