Mgr. Lucie Horňáková

Master's thesis

Hospitálský řád sv. Jana z Boha v období dvou totalit

The Friary of Hospitallers during totality
Anotácia:
Práce shrnuje působení Řádu Milosrdných bratří od vzniku Československa až po současnost. Hlavním těžiště je dopad komunistické a nacistické perzekuce na jednotlivé členy řádu. Práce pojednává poměrně podrobně o dění v tomto období v jednotlivých konventech československé a později českomoravské provincie.
Abstract:
This work summarises the activity of the friary of hospitallers from the beginning of Czechoslovakia till today. Main focus is on impact of communistic and nazism persecution on individual members of the friary. The work quite closely deals with the course of events during this period in particular convents of Czechoslovak and later Bohemian and Moravian province.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta