Bc. Gabriela Medková

Bakalářská práce

Konstrukční prvky daně z nemovitostí s důrazem na subjekt daně a daňový základ a sazbu

tructural Components of Real Estate Tax with an Emphasis on Subject and Tax Base and Rate
Anotace:
Cílem práce je přiblížit problematiku daně z nemovitostí, zejména jejich vybraných konstrukčních prvků subjektu daně, základu daně a sazby daně. Práce se zabývá nejen analýzou současného stavu, ale s využitím odborné literatury a internetu hodnotí i aktuálně připravované změny.
Abstract:
The goal of the work is to profile the problems of real estate tax, mainly their selected constructive elements of tax subject, tax base and tax rate. The work deals not only with nowadays analysis but also with currently upcoming changes using the literature and internet.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Neckář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta