Theses 

Provoz,ekonomika a údržba domácnosti - didaktická pomůcka pro učitele – Bc. Helena Trčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Helena Trčková

Diplomová práce

Provoz,ekonomika a údržba domácnosti - didaktická pomůcka pro učitele

Operation, economics and maintenance household - a didactic tool for teachers

Anotace: Diplomová práce je zpracována jako metodický materiál, který se zabývá tematickým okruhem provoz, ekonomika a údržba domácnosti a slouží jako příručka pro učitele. Jde o začlenění tématu Provoz a údržba domácnosti do výuky na základních školách. Žáci tak získávají základní vědomosti a dovednosti a dokážou porozumět provozu běžné domácnosti. Jedná se například o vedení domácnosti, osvojení si různých činností s bydlením, financemi a jejich hospodaření.

Abstract: The thesis is composed as a methodical material which deals with the themes of running, conserving and maintaining of the household as a guide for teachers. It is to integrate these particular themes into education in primary schools. This contributes to pupils development of their basic knowledge and abilities and to understand the running of a home. These include household management, acquisition activities with various housing, finance and management.

Klíčová slova: Pasivní domy, aktivní domy, ekologie, recyklace, voda, teplo, světlo, domácnost, financování, RVP, ekonomika domácnosti, provoz a údržba domácnosti, hospodaření <, br>, Passive house, active house, ecology, recycling, water, heat, light, household, financing, economics, running, conserving and maintaining of the household

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Kučera

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz